Building Brains

Succes en falen bij duurzame renovaties en gebiedsontwikkeling ISBN 978-90-817170-1-4 2    21 projecten

 

In opdracht van Ministerie van Economische zaken – Agentschap.nl en onder leiding van TNO wordt onder de naam ‘Building Brains’ een ambitieus en innovatief onderzoeksprogramma uitgevoerd met als doel een energieneutrale en energieleverende gebouwde omgeving. Naast het inhoudelijke onderzoek is hierbij de samenwerking tussen 29 bedrijven uit de bouwketen uit heel Nederland en drie kennisinstellingen met in totaal ruim 120 deelnemers uniek. We ontwikkelen gezamenlijk praktische instrumenten waarin het energieverbruik wordt gekoppeld aan de wijk, het gebouw en de gebruiker. Er wordt gewerkt in 4 werkgroepen: Innovatie en Evaluatie, Gebouw, Stedenbouw en Installatie

Binnen de werkgroep Innovatie en Evaluatie – Projectanalyse is mijn specialisme Duurzame Renovatie. De werkgroep analyseert de succes- en faalfactoren bij het vaststellen en handhaven van de duurzaamheidsambitie bij een 21 duurzame gerealiseerde projecten in Nederland. Het doel van het onderzoek is het sluiten van de bouwcyclus, zodat geleerde lessen niet verloren gaan. Wij interviewen daarvoor de voornaamste stakeholders binnen elk project: opdrachtgever, architect, duurzaamheidsadviseur, aannemer en gemeente. De conclusies hieruit zetten we om naar aanbevelingen. Daarnaast schrijven we artikelen en geven we presentaties, bijvoorbeeld op een landelijk congres. Dit alles met als doel de Nederlandse bouwsector meer duurzaam te maken.
Het resultaat van de projectanalyse is vastgelegd in de publicatie ‘Succes en falen bij duurzame renovaties en gebiedsontwikkeling’.

 

projectnaam                                Building Brains
opdrachtgever                             Ministerie van Economische zaken – Agentschap.nl
programma                                 onderzoek naar een energieneutrale en energieleverende gebouwde omgeving
onderzoek                                   kenniswerkingsprogramma o.l.v. TNO Delft
lid onderzoeksteam                      Ad van Eijck, werkgroep 1- Innovatie en Evaluatie
status                                         gepubliceerd, ISBN 978-90-817170-1-4

 

 

Comments are closed.