duurzaam bouwen

Duurzame gebouwen zijn in de eerste plaats mooie gebouwen waar de gebruikers van blijven houden.

Het energiegebruik van bestaande gebouwen kan worden teruggebracht: waar mogelijk kunnen gebouwen energieproducenten in plaats van energieverbruikers worden. Van de milieubelasting van gebouwen bestaat bij ons nu nog 75% uit energieverbruik. Als het energieverbruik is teruggebracht, wordt het materiaalgebruik dominant in de milieubelasting van een bouwproject en gaan materiaalkosten steeds meer samenvallen met milieukosten.

Voor elke bouwopgave zoeken we naar een optimale energiehuishouding en milieu-economische organisatie en materiaalgebruik. Daarom meten we de duurzaamheidsprestatie van onze projecten met GPR-gebouw. Bij de keuze van bouwmaterialen zoeken we naar beperking van milieubelasting volgens LCA. Maar om werkelijk duurzaam te zijn moet een gebouw of omgeving meer zijn dan een product wat aan de checklists voldoet: mensen moeten er van houden en zich prettig voelen. Duurzaam zijn gebouwen die je wilt behouden. Ook het behoud van (sociaal-)culturele waarden, die een bestaande gebouw of omgeving in zich heeft, de sociale cohesie van een leefgemeenschap zijn belangrijk. Daar zetten wij ons voor in.

De laatste jaren is er in de bouwwereld veel kennis ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. Gebouwen kunnen nu energie produceren in plaats van verbruiken. Bij de keuze van materialen kan de wijze van productie en de toekomstige waarde, bijvoorbeeld als grondstof voor weer nieuwe producten in de beoordeling worden betrokken.

Afhankelijk van het project en opdrachtgever werken we graag met diverse principes en methoden van duurzaam bouwen. Dat kan gaan van passiefhuis tot slim bouwen tot en met ‘Total cost of Ownership’.

Comments are closed.