5 Verbeterniveaus- voorbeeldproject energiezuinige renovatie

Onderzoek Energiezuinige Renovatie Herman Costerstraat Den Haag- 5 verbeterniveaus
In opdracht van Stichting Novem is in het kader van het onderzoek- en demonstratieprogramma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van het Ministerie van Economische zaken dit onderzoek uitgevoerd. In een brochure wordt het renovatieproject Herman Costerstraat te Den Haag in 5 verbeterniveaus, t.w. Groot Onderhoud, Kleine beurt, Kleine beurt-plus, Hoog niveau en Hoog niveau-plus, doorgerekend en met elkaar vergeleken met betrekking tot kosten en baten.
In werkelijkheid zijn in dit project 30 woningen aan de Herman Costerstraat in opdracht van de Gemeentelijke dienst voor de Volkshuisvesting, Afdeling Aangekocht Bezit van de Gemeente Den Haag in samenwerking met Stichting NOVEM als praktijkexperiment uitgevoerd in het verbeterniveau Hoog niveau-plus. Er zijn binnen dit niveau serres toegepast en 2 verschillende installatietypes. Een deel van de woningen is uitgerust met mechanisch ventilatie en een ander deel met gebalanceerde mechanische ventilatie en WTW. De woningen zijn enkele jaren na de oplevering gemonitord en geëvalueerd door Novem met betrekking tot comfort en energieverbruik.

 

projectnaam                        5 Verbeterniveaus- voorbeeldproject energiezuinige renovatie, Den Haag
opdrachtgever                     Stichting Novem en gemeente Den Haag, afdeling Aangekocht Bezit
programma                         energiezuinige renovatie Herman Costerstraat Den Haag- 5 verbeterniveaus,  onderzoek,realisatie praktijkexperiment en publicatie
onderzoek                           S&S Architecten, Delft
lid onderzoeksteam              Ad van Eijck – onderzoeksleider
status                                 gepubliceerd, ISBN 90-6275-678-6

 

 

 

Comments are closed.