gezondheidscentrum en 30 appartementen- Drachten

gevelbeeld totaal

Gezondheidscentrum en 30 seniorenwoningen- Drachten

Opdracht was bij de toegang van de nieuwe wijk De Lanen een markant gebouw met seniorenappartementen en een gezondheidscentrum te realiseren. Volgens het strikte stedenbouwkundig plan zou op het dak van een éénlaags gezondheidscentrum op de begane grond parkeren mogelijk zijn. Bij de planontwikkeling bleek deze oplossing te duur; de nodige parkeerplaatsen en de hoofdtoegangen zijn nu achter het gebouw gesitueerd. Het gezondheidscentrum heeft een sedumdak en de éénlaagse straatgevel is opgenomen in een groene coulisse gevormd door een begroeid talud en korte plantenschermen haaks op de gevel. De mooie appartementen met veel bergruimte zijn opgenomen in een markant gebouw met een bijzondere eivormige plattegrond.

 

opdrachtgever                  Planoform- Arnhem
plaats                             Drachten
programma                     nieuwbouw gezondheidscentrum en seniorenwoningen
ontwerpteam                    Freek Draisma, Kokon architectuur & stedenbouw
status                             gerealiseerd

 

 

 

 

Comments are closed.