herontwikkeling voormalige drukkerij

Herbestemming woohof Den Haag - foto woonhof

 

Aan de Newtonstraat in hartje Den Haag realiseerden we de herontwikkeling van een voormalige drukkerij en overhemdenfabriek met binnenterrein tot een woonhof met 3 groepswoningen voor allochtone psychogeriatrische patiënten, nieuwbouw van 8 aanleunwoningen en 5 studioappartementen boven een poortonderdoorgang . Daarbij werd woningverbetering uitgevoerd, in bewoonde situatie, van 13 boven de voormalige drukkerij gelegen appartementen.
De groepswoningen vertegenwoordigen een unieke woonvorm voor 50-plussers. Het is de eerste woonvorm in Nederland waar drie verschillende groepen zorgvragers onder één dak wonen: acht bewoners met een lichamelijke of meervoudige handicap, zes bewoners met langdurige psychische problemen en twaalf bewoners met dementie. Ze leiden in de beschermde omgeving van het woonhof een zo normaal mogelijk leven, in een straat in een gewone woonwijk met een wat oudere multiculturele bevolking. Sommigen gaan overdag naar een activiteitencentrum, anderen wordt een dagprogramma aangeboden op het hofje. Wassen, strijken, boodschappen doen, koken, het huis aan kant houden…., allemaal zaken die, waar nodig met begeleiding, door de bewoners zelf uitgevoerd worden. En moeten ze naar de kapper of hebben ze zin in een borrel, dan gaan ze naar de kapper en het café ‘om de hoek’, waar ook de andere bewoners uit de buurt naar toe gaan.
De ontwikkeling van het woonhof is tot stand gekomen door een intersectorale samenwerking tussen drie zorgorganisaties: de koepelorganisatie Woon- en Zorgcentra Haaglanden, RIBW Den Haag en Steinmetz zorg en onderwijs. De eerste bewoners van het Hofje komen van de samenwerkende organisaties. Het de bedoeling dat er in de toekomst plaats wordt geboden aan bewoners uit de eigen wijk.
Met kunst- en vliegwerk wordt de draagstructuur onder de bovenliggende woningen met aanzienlijke staalconstructies doorbroken om in zeven traveeën drie ruim opgezette groepswoningen mogelijk te maken. De voormalige achtergevels op de begane grond zijn vervangen door een nieuwe gevel met expressieve, voor de bewoners herkenbare, portalen die toegang bieden vanaf het woonhof. Als bijzondere innovatieve bezuiniging is de ‘onzichtbare’ achtergevel van de 8 aanleunwoningen uitgevoerd met een standaard prefab dakpaneel, als een hsb-gevel met een hoge isolatiewaarde.

 

projectnaam              herontwikkeling voormalige drukkerij, Newtonstaat Den Haag
opdrachtgever           Woningbeheer NV
programma               herontwikkeling tot 3 groepswoningen voor psycho-geriatische patienten
.                               herontwikkeling tot 5 studioappartementen met bergingen en poortonderdoorgang
.                               nieuwbouw 8 aanleunwoningen aan woonhof
.                               woningverbetering 13 appartementen
ontwerp                     Veenstra|Los+Sitsen Architecten
lid ontwerpteam         Ad van Eijck – projectarchitect en directievoering
status                       gerealiseerd

 

Comments are closed.