hoogniveaurenovatie Dapperbuurt

Hoogniveau renovatie Dapperbuurt Amsterdam - vogelvlucht

In de Amsterdamse Dapperbuurt heeft bij de stadsvernieuwing van de tachtiger jaren vervangende nieuwbouw het karakter van de wijk zichtbaar veranderd. Om te voorkomen dat het architectonische karakter nog verder aangetast zou worden besloot het Stadsdeel verdere sloop te verbieden.
In het bouwblok Commelinstraat- Dapperstraat-Wagenaarstraat zijn 17 woon- en bouwtechnisch slechte panden in 7 verschillende bouweenheden op hoogniveau gerenoveerd. De monumentale gevels zijn op een hoog niveau gerestaureerd: geglazuurd metselwerk, snijvoegen, gebogen glas en natuurstenen ornamenten en cordonlijsten. De voormalige schuiframen zijn vervangen door een modern houten schuifraam met geïsoleerd glas en goede luchtdichting.

Achter de gerestaureerde voorgevels bevinden zich 45 compleet nieuwe woningen en 11 bedrijfsruimten op de begane grond. Met een nieuwe fundering, nieuwe achtergevels en dakopbouwen. Een nieuw trappenhuis en lift ontsluit de samengevoegde woningen.
De oorspronkelijke houten palen en kespen van de 17 panden zijn dermate aangetast dat de gehele fundering dient te worden vervangen. Om de bestaande bebouwing zoveel mogelijk te ontzien worden 140 buispalen met een gemiddelde lengte van 13 m1 binnen in het pand in de bodem gepulst.
In de Commelin- en Wagenaarstraat worden om-en-om in het ene pand een gefundeerde betonnen vloer en in het volgende pand een PS-systeemvloer aangebracht. De systeemvloer wordt geplaatst op een randbalk welke door inkassingen gekoppeld is aan de gefundeerde betonvloer.

projectnaam                   hoogniveaurenovatie Dapperbuurt, Amsterdam
opdrachtgever                Ymere ontwikkeling, Amsterdam
programma                    hoogniveau renovatie & restauratie 34 koopwoningen, 6 bedrijfsruimten, 11 huurappartementen
ontwerp                         Veenstra|Los+Sitsen architecten
lid ontwerpteam              Ad van Eijck – projectarchitect
status                            gerealiseerd

 

Comments are closed.