opnamecentrum GGZ en polikliniek NNG

Op een lastige locatie tussen de afdeling Neurologie en het Psychiatrische afdeling en van UMC Sint Radboud werd gevraagd om een nieuw opnamecentrum GGZ en polikliniek Neurologie, Neurochirurgie en Geriatrie waarin de samenwerking tussen GGZ Nijmegen en UMC Sint Radboud gestalte zou krijgen. Op een hellend terrein, bovenop de bestaande ondergrondse ziekenhuis-servicegang, aansluitend aan de operatiekamers Neurochirurgie, werd een zeer complex programma gehuisvest. Herkenbaar in de organisatie van het gebouw is de uitgebouwde separeerafdeling, die voor crisisopvang altijd per ambulance bereikbaar moet zijn. Door het gebruik van rondgaande gevels worden de smalle tussengebieden aan weerszijden visueel verruimd en wordt het klinische karakter van het gebouw verzacht. De gele verblendsteen aan de gevel verbindt het gebouw met de overige omgevende nieuwbouw van het UMC. Het gebouw voegt zich ondanks de lastige randvoorwaarden schijnbaar moeiteloos in de gebouwencomplexen van het UMC.

 

opdrachtgever           GGZ Nijmegen en UMC Sint Radboud

plaats                       Nijmegen

programma               opnamecentrum Geestelijke Gezondheidszorg en polikliniek Neurologie Neurochirurgie en Geriatrie

ontwerpteam             Freek Draisma, De Bruin/ Kokon architecten

status                       gerealiseerd

 

Comments are closed.