particuliere woningverbetering Valkenboskwartier

PWV 313 woningen Den Haag - Valkenboslaan hoek

Alle 313 woningen in 142 panden in dit project in de driehoek Valkenboslaan – Weimarstraat – Valkenboskade zijn in eerste instantie bouwkundig opgenomen. Op basis van het programma van eisen van de ‘PWV-light’ zijn er vervolgens onderhoudsplannen gemaakt. Deze plannen zijn met alle particuliere eigenaren, veelal in VvE-verband, doorgenomen en daar waar mogelijk aangepast aan de wensen van de eigenaren. Wensen met betrekking tot het anders verdelen van de kosten dan in de splitsingakte, het inpassen van zelfwerk en extra verbeteringen zijn hierbij opgetekend met als doel om volgens de gestelde eisen een plan op maat te maken met een goede kosten-kwaliteit verhouding. Geen geringe opgave bij meer dan 200 eigenaren in zo’n 100 VvE’s.
Op basis van de begroting van het aldus ontwikkelde onderhoudsplan kunnen de eigenaren met de aannemer een uitvoeringsovereenkomst aangaan, aan de architect opdracht verlenen voor toezicht en directievoering en gemeentelijke subsidie aanvragen. Met zoveel eigenaren een best wel moeizaam proces, waardoor het werk met bijna een jaar vertraging van start gaat, maar uiteindelijk toch met een prachtig resultaat kan worden afgerond.
De panden zijn rond 1910 gebouwd in neorenaissance bouwstijl. Naast een groot onderhoudsplan kunnen tevens op de geluidsbelaste locaties geluidwerende voorzieningen getroffen worden. Tevens worden op basis van een Monumenten Inventarisatie Plan (MIP) authentieke details in de voorgevels hersteld of teruggebracht. Een aanvullende KMZ-subsidie vanuit de gemeente met betrekking tot dit doel maakt het voor de eigenaren mogelijk deze ingrepen te bekostigen.

projectnaam                  particuliere woningverbetering Valkenboskwartier, Den Haag
opdrachtgever               Woningbeheer NV
programma                   Particuliere Woningverbetering 313 vooroorlogse gestapelde woningen
.                                   + Kleine Monumenten Zorg (KMZ) van de voorgevels
ontwerp                        Veenstra|Los+Sitsen Architecten
lid ontwerpteam             Ad van Eijck – projectarchitect en directievoering
status                           gerealiseerd

 

Comments are closed.