restauratie landhuis Brummen

Het landhuis uit de negentiende eeuw is een rijksmonument in het stroomgebied van de IJssel, gebouwd voor de eigenaar van een steenfabriek.
De nieuwe eigenaar gaf ons opdracht voor restauratie en herinrichting met modern comfort. Een grondig bouwtechnisch en historisch onderzoek leverde de nodige inzichten op in authenticiteit, verbouwingsgeschiedenis en staat van onderhoud van het landhuis. In enkele gesprekken met de opdrachtgever werden zijn woonwensen verder in kaart gebracht. Besloten werd de verbouwing zoals die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was uitgevoerd volledig te vervangen. De toen moderne keuken en badkamer werden vervangen door een hoogwaardige en comfortabele moderne inrichting, die contrasteert en harmonieert met het historische pand. Alle installaties in het pand werden vernieuwd, uitgezonderd een enkel aanwezig historisch element. Een eerdere verbouwing uit het begin van de twintigste eeuw daarentegen werd volledig gehandhaafd. Toen werden aanpassingen aan de gevel doorgevoerd en is een serre aangebouwd. Een verlaagd geornamenteerd cassetteplafond wat serre en woonkamer verbond bleek later toegevoegd en werd alsnog verwijderd, waarbij de eerdere ruimtelijkheid van de woonkamers met hoge stucplafonds voorzien van hoogwaardig lijstwerk en ornamenten werden hersteld.
Wandaftimmeringen en voorzetwanden aan de gevel uit diverse tijdperken werden vervangen door dampregulerende geïsoleerde voorzetwanden voorzien van sauswerk. De zolder met dienstbodekamertjes werd nieuw ingedeeld als open logeerzolder met vernieuwde badkamer, en ontdaan van zijn betimmeringen uit diverse tijdperken. Daarbij werden binnenluiken gevonden van enkele ramen op de begane grond. De luiken werden hersteld, aangevuld met een nieuw bijpassend luik en opnieuw aangebracht. Het binnenschilderwerk werd vernieuwd in lichte kleuren met enkele historische accenten. Misplaatst en verrommeld hang- en sluitwerk werd vervangen door historische fabricaten. Historisch en authentieke beslag bleef daarbij behouden.
Het gevelvoegwerk werd zorgvuldig hersteld in genuanceerd knipwerk. Bijzonder zijn de in houtenlijstwerk opgenomen gietijzeren dakgoten, die zijn hersteld en onzichtbaar (geen kraal) bekleed met zink. Schuiframen werden hersteld en op een enkele plaats opnieuw vervaardigd. Het buitenschilderwerk werd hersteld volgens een meer genuanceerd negentiende-eeuws kleurenschema, mede op basis van onderzoek van bestaande verflagen.
opdrachtgever             particulier
plaats                         Brummen
programma                 restauratie en comfortabel bewoonbaar maken
ontwerpteam               Freek Draisma, Tak architecten
status                         gerealiseerd

Comments are closed.