Stapel op Duh Haag!

prijsvraag ‘Bouwen op Elkaar’-  geselecteerd voor eindronde, tentoonstelling, publicatie

Stapel op Duh Haag_A1 opzet DEF_72dpi 2Stapel op Duh Haag_A1 paneel 2

 

STAPEL OP DUH HAAG! biedt nog ongekende mogelijkheden aan ondernemende Hagenaars: bouw je eigen appartement centraal in de stad en verkoop je dak als bouwlocatie.

Het deelnemen van de kopers in de gezamenlijke onderneming Stapel op Duh Haag! is de motor van de groei van het gebouw. De kopers hebben de ambitie zelf waarde te creëren in hun appartementen bij het nemen van een verantwoord risico. Bij elke bouwlaag die wordt verkocht delen de eigenaren van het gebouw in de opbrengst. De opbrengst wordt dus over meer appartementen verdeeld naarmate het gebouw hoger is; tegelijkertijd worden de onderste appartementen voor hun eigenaar steeds goedkoper.
De appartementen kunnen worden gebruikt als woning en/of werkruimte. Een basisgebouw inclusief kelder wordt gebouwd als 4 of 5 bouwlagen verkocht zijn. Parkeerkelder en het parkeerdek worden bijgebouwd naar gelang behoefte en financiering.
Binnen enkele eenvoudige maar harde regels is elke koper geheel vrij zijn eigen appartement te ontwikkelen.
Stapel op Duh Haag! zal worden verkocht aan ondernemende stedelingen. Ze zijn bereid zich in te zetten om hun toekomst, en die van de samenleving, verder te brengen. Ze profileren zich als duurzaam. Bij dit gebouw past daarom de ambitie om de al beschikbare techniek ten volle te benutten om een klimaatneutraal gebouw te realiseren.
De bouwtechniek wordt ontwikkeld ten dienste van de mogelijkheden van de koper om per appartement zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Experimentele bouwtechniek is geen doel van het project.
Belangrijk voor dit gebouw is dat per appartement verschillend gevelonderhoud kan worden uitgevoerd. Cruciaal onderdeel van het ontwerp zijn dan ook de prefab vloerranden waaraan overal aan de gevel een zelfdragende onderhoudsteiger kan worden opgehangen.
De verschijningsvorm van het gebouw wordt bepaald door een samenspel van de per appartement (‘kavel’) door de eigenaar ontworpen gevels en buitenruimten en het slimme structuurontwerp.
De supervisor geeft sturing door per laag op basis van de uitgegeven appartementen de vorm van de bovenliggende vloer te bepalen.
Bouw- en ontwikkelkosten van de gehele gemeenschappelijke structuur van het gebouw worden voor de start van het basisgebouw contractueel vastgelegd, zodat bij elke nieuwe bouwlaag de kosten van de structuur bekend zijn.

 

projectnaam                Stapel op Duh Haag!
opdrachtgever             gemeente Den Haag
programma                 gestapeld bouwen door particuliere opdrachtgevers
ontwerp                      d|ve architecten
lid ontwerpteam          Ad van Eijck, Freek Draisma
status                         ontwerp, geselecteerd voor eindronde (tentoonstelling november 2013 in gemeentehuis Den Haag en
.                                gepubliceerd in het boek Bouwen op elkaar, plannen voor gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap)

 

 

Comments are closed.