303 woningen vervangende nieuwbouw- Zaandam

axonometrie kl

 

 

Op een voormalige industrieterrein onderzochten we hoe woningen in een grote dichtheid van uiteenlopende woningtypen zou kunnen worden gerealiseerd, met daarbij voldoende parkeerplaatsen. Rekening daarbij moest gehouden worden met de biotoop van de naastgelegen molen.’De Held Jozua’.
Het gevraagde programma konden we realiseren in een combinatie van enkele hoge woongebouwen en achterliggende woonstraatjes aan een dek. Daarnaast konden 15 grondgebonden woningen met maaiveldparkeren worden gerealiseerd in de molenbiotoop.
Van drie asymmetrische woongebouwen is er één bestemd voor sociale huurwoningen van 80 en 100 m2, één voor huurappartementen van 100 m2 en één voor koopappartementen van verschillende grootte. Op het dak van de 2-laagse parkeergarages bevindt zich een gemeenschappelijke daktuin.
Van 73 grondgebonden dekwoningen bevinden de parkeerplaatsen en woningbergingen zich onder drie keer een woonstraat (‘woondek’) op 3 m+ peil. De planoriëntatie zorgt ervoor dat de hogere gebouwen vanuit de straatjes slechts beperkt zichtbaar zijn, en de middag- en avondzon niet belemmeren.

 

Opdrachtgever            Bam woningbouw/ Delta Forte
Plaats                        Zaandam
Programma                vervangende nieuwbouw sociale huur, huur- en koopappartementen, grondgebonden woningen en parkeergarages
Ontwerpteam              Freek Draisma, Kokon architectuur & stedenbouw
Status                        studie