centrum voor milieu-educatie Den Helder

Milieu Educatie Centrum Den Helder - hoek ZO-gevel gedraaid

 

In opdracht van de Gemeente Den Helder is bij de toegang tot natuurgebied Mariëndal een Milieu Educatie Centrum/ Bezoekerscentrum gerealiseerd. Het ontwerpproces kenmerkt zich door intensief overleg met de hoofdgebruiker, gemeente Den Helder, in nauwe samenwerking met de medegebruikers, Landschap Noord-Holland en de Stichting Esdégé Reigersdaal.

Belangrijkste doelstelling van het Bezoekerscentrum is educatie van het publiek, en met name de Helderse jeugd, tot een duurzame omgang met natuur en milieu. Er is een duurzaam gebouw ontworpen, waarbij de nadruk ligt op een ‘groene’ uitstraling. Naast duurzame en energiebesparende maatregelen worden zoveel als mogelijk C2C-materialen toegepast. In het gebouw zijn opgenomen een tentoonstellingszaal, workshopruimten, kantoren voor de medewerkers van Landschap Noord-Holland en een dagverblijf voor meervoudig gehandicapten van de Stichting Esdégé Reigersdaal.

De hoofdconstructie is opgebouwd uit kolommen van geschilde Douglas boomstammen en gelamineerde liggers. De gevel en het groene sedumdak hebben Rc-waarde van 4,0 m2 k/W. Grote glasoppervlakken maken het gebouw bijzonder transparant. Om oververhitting te voorkomen heeft het gebouw aan de zonzijde een groot dakoverstek en zijn aan de kantoorgevels zonweringen in de vorm van verschuifbare panelen met houten lamellen aangebracht. Er is een energiezuinig gedifferentieerd installatiesysteem toegepast, met een LTV vloerverwarming en een luchtbehandelingsinstallatie met WTW. PV-panelen en een windmolen op het dak leveren energie voor de verlichting. Aanwezigheidssensoren dragen bij aan een minimale energiebehoefte.
Hemelwater wordt afgevoerd van het dakoverstek met regenkettingen.

 

projectnaam                Milieu Educatie Centrum, Den Helder
opdrachtgever             gemeente Den Helder
programma                 920 m2 BVO tentoonstellingszaal, workshopruimten, kantoren, dagverblijf
ontwerp                      Bear Architecten / KOW Architectuur
lid ontwerpteam           Ad van Eijck – projectarchitect  en Directievoering
status                         gerealiseerd

 

Comments are closed.