Renovatie en Energiebesparing- onderzoek en samenstelling handleiding

Handleiding Energiebesparing bij Verbetering van Vooroorlogse Woningbouw ISBN 90-6275-679-4 kl Handleiding Energiebesparing bij Verbetering van Vooroorlogse Woningbouw ISBN 90-6275-679-4 2kl

 

Handleiding voor energiebesparing bij renovatie van vooroorlogse gestapelde woningbouw.
In opdracht van Stichting Novem werd voor het onderzoek- en demonstratieprogramma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van het Ministerie van Economische zaken een onderzoek uitgevoerd naar energiebesparende maatregelen bij verbetering van vooroorlogse gestapelde woningen.
In vervolg op het onderzoek is er een handboek samengesteld om energiezuinige renovatie van deze woningbouw te stimuleren en om de ontwikkelaars en ontwerpers een overzicht te geven van de beschikbare kennis en mogelijke oplossingen. In het naslagwerk wordt in 8 hoofdstukken en 130 pagina’s op een overzichtelijke wijze alle energiebesparende maatregelen en bijbehorende ontwerpcriteria, die hierbij een rol (kunnen) spelen, behandeld.

 

projectnaam                        Renovatie en Energiebesparing
opdrachtgever                     Stichting Novem
programma                         onderzoek en samenstellen Handleiding energiezuinige renovatie
onderzoek                           S&S Architecten Delft
lid onderzoeksteam              Ad van Eijck – onderzoeksleider
status                                 gepubliceerd, ISBN 90-6275-697-4

 

 

Comments are closed.