kinderboerderij Den Helder

3240_impressie Bij de toegangspoort tot het natuurgebied Mariëndal is op terrein van het Natuur- en Milieueducatie Centrum ‘De Helderse Vallei’ in opdracht van de Gemeente Den Helder een kinderboerderij gerealiseerd. Het ontwerpproces wordt gekenmerkt door nauwe samenwerking met de gebruikers, de Gemeente Den Helder, Landschap Noord-Holland en Stichting Esdégé Reigersdaal. De Kinderboerderij stimuleert het publiek, en met name de Helderse jeugd, tot een duurzame omgang met natuur en milieu.

Het gebouw omvat dierenverblijven voor klein en groot vee, opslag voor stro en dierenvoeder, kantoor/werkplaats, douche en toiletruimten, en stallingsruimten voor de transportauto’s van Landschap Noord-Holland. In het gebouw is een dagverblijf voor meervoudige gehandicapten opgenomen, zij helpen op therapeutische basis mee bij de verzorging van de dieren.

In eerste instantie is een duurzaam gebouw ontworpen met dezelfde bouwmethodiek als het op hetzelfde terrein gelegen Milieu Educatie Centrum. Een interne begroting van ruim €800.000,- toonde een budgetoverschrijding aan van ruim 50%. In een 2e fase is ruimschoots binnen het budget een ontwerp gemaakt met als uitgangspunt een gestandaardiseerd hallenbouwsysteem.
Om oververhitting te voorkomen én een overdekte buitenruimte te realiseren heeft het dak aan de zonzijde een overstek van ca. 3m. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van demontabele en recyclebare materialen volgens de C2C-filosofie; milieuvriendelijk verduurzaamde gepotdekselde Douglas wanedelen, kozijnen van Lariks PEFC en isolatie van schapenwol. De verlichtingsinstallatie is uitgerust met aanwezigheidsensoren en in de dierenverblijven voorzien van diervriendelijke LED-verlichting. Het leidingverloop van de rioleringsinstallatie is zodanig voorbereid dat het afvalwater in de toekomst gereinigd kan worden met behulp van een helofytenfilter.
In de vormgeving is gezocht naar overeenkomst met de architectuur van een Noord-Hollands landbouwschuur.

projectnaam                 kinderboerderij Den Helder
opdrachtgever              gemeente Den Helder
programma                  dierenverblijven, voederopslag, dagverblijf, kantoorruimte, werkplaats, stallingsruimten en doucheruimten, 400m2 BVO
ontwerp                       KOW Herstructurering
lid ontwerpteam            Ad van Eijck – projectarchitect en directievoerder
status                          gerealiseerd

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.