visie

Stapel op Duh Haag 1badkamer toilet

d|ve architecten zoekt bij elke nieuwe opgave naar zo mooi en duurzaam mogelijke oplossingen. We richten ons op het optimaal beantwoorden van de vraag van de opdrachtgever en op toevoeging van maatschappelijke waarde.

d|ve architecten ontwerpt en onderzoekt verbetering van het bestaande stedelijke landschap. Was de bouwopgave in de voorbije jaren meestal gericht op nieuwbouw en uitbreiding van onze gebouwde omgeving, de komende jaren zal het accent veel meer liggen op aanpassing van gebouwen en stadsdelen die er al zijn. Inventieve nieuwbouw en renovatie, herbestemming en restauratie vullen elkaar aan. Soms gaat het om het oplossen van krimp: er zal minder vloeroppervlak nodig zijn voor winkels en kantoren; Slimme vervanging door en uitbreiding van wonen en recreatie zal nodig zijn.

d|ve architecten staat voor het onderkennen van de mogelijk cultuurhistorisch waarde van bestaande gebouwen en structuren die moeten worden aangepast voor een nieuwe gebruiksfase. Met ‘urban mining’ benutten we het bestaande in onze ontwerpen.